Årsmøtet

UTSATT: Årsmøtet til Gjesdal Idrettslag er besluttet utsatt til mandag 4. mai inntil videre av hensyn til å redusere smittefaren av Coronaviruset.

Gjesdal Idrettslag hovedstyret innviterer med dette til Årsmøtet den 23. mars 2020 klokken 20:00 4. mai 2020 klokken 20:00 på klubbhuset til Gjesdal IL. Det blir enkel servering i pausen.

Sakspapirer vil presenteres på storskjerm, samt publiseres på disse sidene slik at alle kan laste ned på sitt nettbrett og ta med seg på møtet.

Saker til styret må meldes inn til Hovedstyret innen 9. mars. (Vi kommer tilbake med info dersom frist utsettes i forbindelse med utsettelse av årsmøtet)

Norges Idrettsforbund har den 12. mars 2020 informert om at frist for å avholde årsmøte i idrettslaget kan utsettes til 15. juni. Det tas derfor forbehold om endring av dato etter som situasjonen utvikler seg.

Alle kan møte, men kun medlemmer som har betalt medlemskontingent pr 31.12.2019 har stemmerett.