Sirdalsferie inviterer til dugnad på Deg veien

sirdalVeien til Deg er en av de løypene som har best såle til å kjøre tidlige løyper. Løypen har grodd til med bjørk på begge sider og dette begrenser muligheten for å kjøre en skøyte trase og sette  klassisk spor på sidene. Det er avholdt en dugnad og det møtte 5 personer. Løypekjører, en fra Bjerkreim skiklubb og to fra Degodden velforening var med på denne dugnaden.

Vi kom nesten halvveis inn til Dammen på innsiden, og har et mål om å ta den siden helt inn til Dammen. Får vi dette til vil det gi en bredere løype og god plass til både trening og turgåere.

Jeg oppfordrer ski klubbene til å stille med personer som kan være med. Trenger sagførere (må ta med utstyr) og personer til rydding.  Dersom det blir godt med folk tar vi også de minste bjørkene på utsiden som legger seg inn i løypen. Disse kan tas med “en stor grensaks” så ta med en god saks dersom dere ikke har motorsag. De største bjørkene lar vi stå for å få en levegg. I tillegg til skiklubbene er også velforeningene kalt inn

Dugnaden er på lørdag 25.10.14 start kl 10.00 og varer til ca 14.00, Møtes ved bommen på Degveien.

Det er mange som har kommentarer til løypene i Sirdal, her er muligheten til å bidra og gjøre noe med det.

Med vennlig hilsen
Svein-Enok G Paulsen
Medl. Løypeutvalget Sirdal