Innkalling til årsmøte i Gjesdal idrettslag 23. mars

Til medlemmene i Gjesdal idrettslag

Innkalling til årsmøte i Gjesdal idrettslag 23. mars klokken 20.00 Årsmøtet avholdes på Ålgård Bo og Aktivitetssenter.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 9. mars.

Sakene kan sendes medlem@gjesdal-il.com.
Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet.