Medlemsgiro er sendt ut på e-post

Alle som har registrert sin e-postadresse på Min Idrett har nå mottatt medlemsgiro. Er det feil kontigent på din giro, så ta kontakt, så får du ny korrekt giro tilsendt. De som får tilsendt i post, får giro i løpet av uken.