Trenersamling

Vi minner med dette om trenersamling på klubbhuset tirsdag den 18. august kl. 1900. Det blir servert litt mat & drikke. Det vil bli gitt en kort orientering om Gjesdal IL, hvordan vi ønsker at Gjesdal IL skal bli oppfattet, samt hvilket ansvar vi som ledere og trenere har overfor de barn og unge som kommer til oss. Både ledere, trenere samt foreldre som er med og hjelper til er hjertelig velkomne

– Styret i Gjesdal IL