Dugnad klubbhus

Lørdag 3. oktober klokken 11:00 vil det bli dugnad på klubbhuset.
Ta med:
Malerklær, stiger / gardintrapp, hammer, skrujern og litt småverktøy

Det vil foruten maling bli litt forefallende arbeid både ute og inne.