Rulleskitreningene flyttes til idrettsanlegget på Solås

Fra torsdag 1.9. blir rulleskitreningene flyttet til idrettsanlegget på Solås for de yngste til og med 6. klasse.
7.-8. klasse møter v/ Mega
Alle starter treningen fra 17.45 som tidligere.

De eldste trener som før fra Bollestad.