Blink Classics 2017

Vi håper mange medlemmer har mulighet til å sette av onsdag 26.7. til dugnadsinnsats for klubben i forbindelse med at vi arrangerer langløpet Blink Classics.