Forsiktig oppstart av treningsgrupper

Vi starter med tirsdagstrening fra 4-klasse og oppover. Da gjør vi oss litt erfaringer før vi evt starter opp med de som er yngre. Vi vil legge opp til forskjellige oppmøtesteder og organisere oss med flere trenere slik at vi holder oss innenfor regelen om 5 på hver gruppe. Klubbhuset kommer ikke til å være åpent.  Det blir påmelding til alle treningene slik at vi får en oversikt over hvor mange trenere og grupper vi må ha.

Påmelding/Oppmøtested blir annonsert her:

Tirsdagstrening 4-5 klasse: https://www.facebook.com/groups/1059055307470602/

Tirsdag og torsdagstrening 6-10 klasse: https://www.facebook.com/groups/164831040887723/?ref=br_rs

Kjøreregler trening:

Før trening:
• Har noen antydning til hoste, vondt i halsen eller snue, så må de være hjemme
• Følg alltid generelle råd gitt av helsemyndighetene og den kommunen du trener i.
• Unngå å kjøre flere sammen eller bruk av kollektivtransport til trening.
• Velg steder for trening hvor det ikke er mange mennesker samlet.
• Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede.

Under trening:
• Hold god avstand til hverandre med minimum 2 meter under hele økten
• Bruk og berør bare ditt eget utstyr
• Ikke la andre røre drikkebeltet ditt eller drikkeflaske.
• Unngå «high-fives» eller andre berøringer
• Unngå å spytte / snyte deg foran andre

Etter trening:
• Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
• Ta med ditt eget søppel hjem, og avstå fra å plukke opp gjenstander som ikke tilhører deg.
• Ikke berør hverandre som takk for økten.
• Vær oppmerksom på å holde avstand til hverandre på offentlige områder som parkeringsplass.

Koronaveileder særforbund:

Norges friidrettsforbund: https://www.friidrett.no/nyheter/kjoreregler-for-organisert-trening-i-nfif/

Norges skiforbund: https://www.skiforbundet.no/langrenn/nyhetsarkiv/?npid=103748&page=NSFs+koronaveileder