Medlemskontingent 2021

Medlemskontingenten for 2021 er nå sendt ut. Vi har fått nytt faktureringssystem fra Norges Idrettsforbund, og vi ber derfor alle medlemmer om å lese nøye igjennom tilsendt faktura for å se at det er korrekt kontingent som er fakturert. Dersom noe er feil, vennligst ta kontakt slik at vi kan få korrigert dette.

Kontingenter for 2021:

Aktiv familie: 1250,-
Aktiv 0-6 år: 300,-
Aktiv 7-12 år: 500,-
Aktiv 13 år+: 750,-
Passive: 200,-