Årsmøtet

Til medlemmene i Gjesdal Idrettslag:

Styret innkaller herved til årsmøte i Gjesdal IL. 

Årsmøtet avholdes mandag 18. mars 2024 klokken 20:00. Møtet avholdes i Gjesdal IL sine klubblokaler..

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Gjesdal Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Gjesdal Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslaget´s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Kjell Fjeldheim kontaktes på telefon eller e-postadresse (se kontakt oss).


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Gjesdal Idrettslag