Alle innlegg av Marianne Tjetland

Oppdatert informasjon om COVID 19 og aktivitet

KORONA

Gjesdal Idrettslag følger nøye med på nasjonale og kommunale tiltak. Vi vil forholder oss til det som blir bestemt fra myndighetene og kommunen når det gjelder aktivitet og trening.

All innetrening er avlyst frem til 18.janaur

Vi utsetter oppstart for barneidretten og 1.klasse gruppen. i første omgang frem til 18.januar (tirsdager)

Alle andre treninger går som normalt etter gjeldene smittevernregler fra Norges Idrettsforbund.

Vi vil holde dere oppdatert på evt nye tiltak for idretten, som vil påvirke våre treninger.

Koronaviruset – Pressemelding

OPPDATERT 24. mars klokken 20:35: Regjeringen har i dag forlenget tiltakene som betyr at all organisert trening og konkurranser er avlyst minst til og med påskeferien.

OPPDATERT 12. mars klokken 12:15 – All organisert trening er avlyst inntil videre.

Til alle våre medlemmer,

Vi har de siste dagene hatt en tett dialog oss i mellom samt også rådført oss med naturlig instans i kommunen. I tillegg har både FHI og NIF gitt sine anbefalinger. På bakgrunn av Corona virusets eskalering de siste dagene, er det også naturlig at vi kommer med en felles informasjon, og vi ønsker å gjøre dette som et føre var prinsipp:

Vi vet at mange av våre medlemmer er med på treninger i flere av klubbene, og mener da at felles retningslinjer vil være det beste. På denne bakgrunn er vi fra og med 12. Mars 2020, blitt enige om følgende:

  1. All innendørs og utendørs aktivitet stoppes opp på ubestemt tid.
  2. All bruk av garderober og dusjer stoppes opp på ubestemt tid.
  3. ÅFKs FFO vil følge retningslinjene til skolenes SFO
  4. Inntil videre opprettholdes utendørs treninger. Skifte av klær / dusjing skal imidlertidskje hjemme.
  5. Klubbenes møteaktivitet vil bli holdt på et minimumsnivå, og hver enkelt klubb vilvurdere om årsmøtene avholdes på ordinær måte, via skype, eller utsettes.

Vi oppfordre videre alle medlemmer til å følge med på våre nettsider for eventuelle oppdatert eller ny informasjon. Vi innfører disse tiltakene for å være med på dugnaden om å redusere ytterligere spredning av viruset. Og vi ber innstendig om at alle respekterer disse retningslinjene i respekt for de som er syke, eller av andre årsaker har nedsatt immunforsvar.

Ålgård, 12. Mars 2020

Gjesdal Idrettslag Kjell Fjeldheim Styreleder

Ålgård Innebandyklubb Morten Aspen Styreleder

Ålgård Håndballklubb Odd Arne Tjåland Styreleder

Ålgård Fotballklubb Einar Auestad Styreleder

Ålgård Turnforening Ann Elin Lima Styreleder

Sjekk link for mer info fra FHI:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/