Avlyst Vinterløpsserie 9. FEBRUAR 2021

Pga de nasjonale retningslinjene som ikke tillatter arrangement og konkurranser med deltakere på kryss av kommunegrenser, må Gjesdal IL dessverre avlyse Vinterløpsserien den 9. februar.

Som deltaker har du rett til refusjon av startkontingent. Vi håper likevel at du ikke krever refusjon. Vår virksomhet er basert på frivillighet og der er påløpte kostnader for arrangementet allerede. Fravikelse av refusjon vil virke positivt til at vår klubb og arrangement kan opprettholdes i fremtiden. Vi ønsker alternativt å gi deg muligheten til å flytte din påmelding til et av våre øvrige arrangement  (Mortenløpene, Gjesdal Trailrun eller Gjesdalmilå).

Feil: Kontaktskjema ikke funnet.

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.