Klubbhåndbok For Gjesdal Idrettslag

Innledning

Denne håndboken er en del av Gjesdal Idrettslag sine styringssystemer. Hensikten med håndboken er blant annet å sikre enhetlig/lik håndtering av administrative oppgaver i lagets tillitsmannsapparat. 

Håndboken har som formål å sørge for: 

  • Styringsverktøy for hele idrettslaget 
  • Enhetlig og riktig informasjon til alle grupper
  • At arbeidet som utføres i klubben tilfredsstiller relevante og gjeldende lover, regler og prosedyrer fra Norges idrettsforbund. 
  • Beskrivelse av roller og ansvar til tillitsvalgte. 

Alle medlemmer kan sende forslag til endringer i lagets håndbok. Dette gjøres ved å ta kontakt med tillitsvalgte i den gruppen som medlemmet tilhører. Gruppestyret vurderer forslag før det blir presentert for hovedstyret.  Alle endringer og oppdateringer av håndboken skal godkjennes og gjennomføres av hovedstyret.

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.