Hovedmål

Hovedmålet til Gjesdal Idrettslag er: 

  • Gjennom aktiv idrett fremme vennskap og skape et godt miljø for alle medlemmer – Godt miljø skaper kvalitet. 
  • Stimulere barn og ungdom til å høyne sitt idrettslige prestasjonsnivå og tilpasse seg de regler og normer, som gjelder innenfor et fellesskap. 
  • Skape forståelse for begrepene ærlighet, respekt, glede, fellesskap, moral og etikk.
  • Forme dagens barn og ungdom til morgendagens ledere, trenere, utøvere og foreldre. 
  • Legge til rette for at hver enkelt utøver skal ha mulighet til å nå sine målsetninger

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.