Idrettslagets holdning til doping alkohol, mobbing og seksuell trakassering

Doping, og alkohol

Idrettslaget og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. Gjesdal Idrettslag tar sterk avstand fra all bruk av dopingmidler. Gjesdal Idrettslag skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng.  

Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.  

Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. 

Mobbing

Idretten skal være et trygt sted å være. Gjesdal Idrettslag har nulltoleranse for mobbing, trakassering og hets. Trenere og ledere i klubben skal alltid reagere på slik oppførsel. Når du ser eller oppdager mobbing, skal du alltid reagere. Det er avgjørende at barna ser at du som voksenperson reagerer – hvis ikke kommuniserer du at mobbing er akseptert. Trakassering kan skje gjennom bruk av ord som refererer til etnisitet/hudfarge, seksuell orientering eller kjønn. Selv om dette ikke trenger å ha diskriminerende motiv, vil det oftest fungere diskriminerende/hetsende, og det er i strid med idrettens verdigrunnlag. Som trener og leder har du ansvar for å følge opp idrettens nulltoleranse overfor hets og trakassering.

Seksuell trakassering

Gjesdal IL følger Norges Idrettsforbund sin «Rettledning for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep» som er vedtatt i 2010 og revidert i 2017.

Har du opplevd noe, eller sett noe, kan du kontakte oss via kontaktskjema eller i de instanser som står nevnt i skrivet fra idrettsforbundet.http://www.gjesdal-il.com/wp-content/uploads/2018/01/rettleiar-for-handsaming-av-saker-som-gjeld-seksuell-trakassering-og-overgrep-oppdatert-171204.pdf

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.