Dugnad og frivillig arbeid

Idrettslaget drives i hovedsak av frivillige. Det vil si at foreldre og foresatte, søsken og andre stiller opp uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at idrettslaget har gode aktivitetstilbud og blir et godt sted å være. Det er mange oppgaver som skal løses i idrettslaget, blant annet trenere, kiosk salg, kveldsmat, løypevakter, stevnevakter, vasking på klubbhuset mm. Dette frivillige arbeidet som kommer idrettslaget og medlemmene til gode, kalles «dugnad». Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din innsats er svært viktig. 

Gjesdal IL har i lange tider vært kjent for all den dugnaden laget legger ned, og har fått påskjønnelser for dette arbeidet. I forbindelse med innflyttingen i nytt klubbhus, ble laget tildelt Gjesdal Kommunes “Dugnadsstatuett” for 2015 for all dugnad knyttet til byggingen. Etter dette gikk det bare tre nye år før laget fikk prisen enda en gang. Da for 2018 og alt arbeid knyttet til Blinkfestivalen. I Juryens uttalelse ble det nevnt at uten denne innsatsen ville ikke Blink Classic havnet til Ålgård og Gjesdal kommune.Det blir laget en dugnadsoversikt med fordeling som foreldrekontakten har ansvar for å følge opp. Her blir vakter fordelt i mellom alle foreldre og aktive. Det kan dukke opp dugnader utover denne oversikten.

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.