Kommunikasjon

God kommunikasjon er viktig for at laget skal fungere, og unngå misforståelser. Informasjon som gjelder de forskjellige gruppene legges ut på klubbens hjemmeside. Når det gjelder mail og telefonnummer til den enkelte utøver, så pass på at oppmann/foreldrekontakt/trener har riktig kontaktinformasjon.All formell informasjon finnes på klubbens hjemmeside, www.gjesdal-il.com

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.