Kurs og utdanning

Klubben ønsker å utvikle trenere på alle nivå. Klubben betaler trenerkurs for de som ønsker. Ta kontakt med styreleder i den enkelte gruppe.

Langrenn

Grasrottrener:

Målgruppe: Grasrottrenere som kan tilrettelegge og skape skiaktivitet for nybegynnere. 

Kurset egner seg også godt for foreldre, barneidrettstrenere og allidrettstrenere som ønsker å jobbe for å skape skiglede og drive skiopplæring på en entusiastisk måte.

Varighet: Kurset tar makisalt 16 timer å gjennomføre, der ca. 10 timer er lagt opp som e-læring og 6 timer er praktisk jobbing.

Treningsleder:

Målgruppe: Nåværende eller fremtidige trenere for barn opp til 12 år, som i utgangspunktet ikke ønsker å ta hele Trener I. 

Varighet:: ca 16.timer.

Trener 1:

Målgruppe: Nåværende eller fremtidige trenere for barn opp til 12 år.

Varighet: 50 timer (19 av disse timene tilsvarer kurset Treningsleder langrenn eller gamle T1).

Trener 2:

Målgruppe: Nåværende eller fremtidige trenere for unge 13-16 år. 

Varighet: 75 timer.

Link til kursplan: https://www.skiforbundet.no/langrenn/trening/trenerkurs-langrenn/

Volleyball:

Minitrener 13-16 år

Målgruppe: Minitreneren er det første og grunnleggende trenerkurset for 

deg som ønsker å trene barn i volleyball og/eller sandvolleyball

Varighet: 8 undervisningstimer, 6 timer e-læring, samt 1 time grunnleggende hjerte-lungeredning.

Ungdomstrener 13-19 år

Målgruppe: Alle med interesse for volleyball/sandvolleyball som ønsker å være trenere for ungdom. Deltageren må være fylt 14 år for å kunne delta på kurset.

Varighet: 8 undervisningstimer, 6 timer e-læring, samt 1 time grunnleggende hjerte-lungeredning. Det er obligatorisk deltagelse på samtlige timer. 

Link til kursplan: https://volleyball.klubb.nif.no/Sider/Trener1.aspx

Friidrett:

Friidrett for barn 6-12 år

Målgruppe:Alle som ønsker å trene eller trener barn i friidrett i alderen 6-12 år. 

Varighet: 10 timer (en undervisningstime er 45 minutter)
– 8 timer er med kurslærer, der tre timer er teori og fem timer er praksis.
– 2 timer er e-læring om Barneidrettens verdigrunnlag 

Trener 1

Målgruppe: Alle som ønsker å trene eller trener barn og ungdom i alderen 12-16 år. 
Varighet: 40 timer (en undervisningstime er 45 min):
–  38 timer med kurslærer, der 18 timer er teori og 22 timer er praksis.
–  2 timer er e-læring

Link til flere kurs: https://www.friidrett.no/kompetanse/trener/

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.