Trener/Lagleder/Foreldremøte

Før oppstart i august inviteres foreldre/trenere til info om oppstart/kick off ny sesong og info rundt forskjellige aktiviteter.

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.