Aktivitetsplan/terminliste

Klubben setter opp en terminliste over konkurranser/stevner/cuper klubben skal delta i. Aktivitetsplanen/terminlisten publiseres på klubbens hjemmeside.

Les mer under aktivitetsplan for hver gruppe:
www.gjesdal-il.com

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.