Barne- og ungdomsidrett

Gjesdal Idrettslag starter med barneidrett fra 4 år-6 år

Barneidrett

Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal legges opp slik at klubben følger intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene. Det innebærer at

 • aktiviteten skjer på barnas premisser
 • barna har det trygt
 • barna har venner og trives
 • barna opplever mestring
 • barna får påvirke egen aktivitet
 • barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere

Les mer
Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett

Ungdomsidrett

Alle som er trenere for ungdom i klubben, skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett. Klubben og trenerne skal sørge for

 • at ungdom kan bli så gode som de selv vil
 • å legge til rette både for dem som vil konkurrere, og dem som ikke ønsker å konkurrere
 • at ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet
 • at ungdom får bidra med det de kan
 • at ungdom får utdanning eller kurs for å utvikle seg
 • at treningsavgiften er overkommelig for ungdom

Les mer:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/retningslinjer-for-ungdomsidrett/

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.