Registrering barneidretten 1. klasse 2023/2024

Velkommen til Innskrivingsdag for 1. klasse onsdag 31. mai 2023.

OBS: For Barneidretten 4-6 år se denne siden!

For sesongen 2023/2024 må vi derfor be nye OG tidligere deltakere på barneidretten om å melde seg som interessert ved å bruke dette skjema.

 • Barn som var med i barneidretten 2022/2023 sesongen vil prioriteres dersom registrering foretas før 10. juni 2023. Registreringer etter denne dato vil behandles på lik linje som søknader for nye barn.
 • Søsken vil ikke prioriteres over andre barn, men vi vil forsøke å gi begge søsken plass (unngå å splitte at et barn for plass mens bror/søster ikke får plass)
 • Å fylle ut dette skjema er det samme som å melde seg inn som medlem i Gjesdal IL. Betaling av medlemskontingent gjøres umiddelbart for de som ikke er medlemmer fra før.
 • For å ivareta mange aktive barn, er vi helt avhengige av hjelp fra flere voksne, og håper du har anledning til å bidra som hjelpetrener.
 • For å bygge et sosialt samhold mellom de mange aktive barn, er vi helt avhengige av hjelp fra flere voksne, og håper du har anledning til å bidra som sosial kontakt som lager aktiviteter og sammenkomster utenfor treningstidene.

  Kjønn:

  Har barnet gått på Barneidretten (4-6 år) i Gjesdal IL før?

  For å skape et best mulig tilbud, er vi avhengig av frivillige foreldre som kan hjelpe til på gruppen. Kan du hjelpe til som f.eks hjelpe-trener?

  For å skape et best mulig miljø, er vi avhengig av frivillige foreldre som kan hjelpe til med sosiale aktiviteter for gruppen. Ønsker du å bli med som en av flere "Sosial-kontakter"?

  FOR NYE MEDLEMMER:

  For å betale 400,- i medlemskontingent, trykk her!

  T-shirt deles ut når du har vist VIPPS kvittering i registreringsteltet.

  Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.