Registrering barneidretten 2023/2024

Gjelder både barneidretten på tirsdag for 4-6 år klokken 17:00, barneidretten på torsdag for 4-6 år klokken 17:00.

OBS: For 1. klasse gå til denne siden! (Gjelder de som er født i 2017)

Barneidretten i Gjesdal Idrettslag har vært et populært tilbud for barn i 4-6 års alderen siden 1980-tallet. De siste årene har den vært så populær at vi har vært nødt til å ta i bruk venteliste da vi ikke har hatt kapasitet til å ta imot alle barn som ønsker å trene sammen med oss.

For sesongen 2023/2024 må vi derfor be nye OG tidligere deltakere på barneidretten om å melde seg som interessert ved å bruke dette skjema.

 • Barn som var med i barneidretten 2022/2023 sesongen vil prioriteres dersom registrering foretas før 10. juni 2023. Registreringer etter denne dato vil behandles på lik linje som søknader for nye barn.
 • Søsken vil ikke prioriteres over andre barn, men vi vil forsøke å gi begge søsken plass (unngå å splitte at et barn for plass mens bror/søster ikke får plass)
 • Å fylle ut dette skjema er ikke det samme som å melde seg inn som medlem i Gjesdal IL. De som får plass på barneidretten vil automatisk bli meldt inn som medlem dersom de ikke er medlem fra tidligere. Giro for medlemskontingent blir sendt til de som ikke er medlemmer fra før.
 • For å ivareta mange aktive barn, er vi helt avhengige av hjelp fra flere voksne, og håper du har anledning til å bidra som hjelpetrener.

  Kjønn:

  Treningsgruppe:

  Åpen for alternativ: Dersom jeg ikke får plass på ønsket dag (tirsdag/torsdag) ønsker jeg å melde meg på den motsatte dagen.

  Har barnet gått på Barneidretten i Gjesdal IL før?

  Antall søsken som går/ønsker å gå på barneidrett i Gjesdal IL?

  For å skape et best mulig tilbud, er vi avhengig av frivillige foreldre som kan hjelpe til på gruppen. Kan du hjelpe til som f.eks hjelpe-trener?

  Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.