Ansatte

Daglig leder er ansatt i klubben og har sammen med styreleder ansvar for daglig drift av idrettslaget. Daglig leder er ansatt av hovedstyret og rapporterer direkte til hovedstyret eller gjennom styreleder. 

Arbeidsoppgaver: Lagets øverste administrative leder, skal koordinere arbeidet mellom de ulike gruppestyrene samt komiteene. Er ansvarlig for inngåelse av og koordinering av sponsoravtaler og markedsarbeid generelt.

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.