Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens lov. 

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent.

Innkalling til årsmøtet annonseres som et minimum på klubbens hjemmeside og evt i lokalavisen.

Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Klubben bør oppfordre medlemmer til å delta på årsmøte. Her har medlemmene mulighet til å være med å  bestemme hva klubben gjør og hvordan klubben skal drives. Protokollen fra årsmøtet bør legges ut på  klubbens hjemmeside.

Årsmeldinger

2019

2018

2017

2016

2015

2014- Mangler

2013

2012

2011 – Mangler

2010

2009Årsregnskap 2009

2008Årsregnskap 2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995 – Mangler

1994

1993

1992

1991

1990

1982

1981

1931

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.