Anlegg/Huskomite

Komiteen består av minimum 3 personer hvorav en er ansvarlig. Komiteen er ansvarlig for vedlikehold rundt anlegget som ikke blir utført av kommunen. Fordele ansvarsområder innad i komiteen. Rapportere til daglig leder/styreleder.

Arbeidsoppgaver:

  • Holde oversikt og orden på anlegget
  • Kontroll på teknisk anlegg
  • Rapportere/fikse feil og mangler
  • Planlegge og gjennomføre 2 dugnader i året

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.