Arrangementskomité

Komiteen består av minimum 4 medlemmer hvorav en er ansvarlig. Komiteen er ansvarlig for gjennomføringen av alle arrangement i den enkelte gruppe som for eksempel volleyballkamper, skirenn, friidrettsarrangement. Ansvarlig i komiteen rapporterer til styret i sin gruppe og ansvarlig er med på styremøte ved behov.

Arbeidsoppgaver: 

  • Funksjonærer
  • Tidtaking
  • Sekretariat
  • Kiosk  – samkjøre med kiosk ansvarlig
  • Premier – innkjøp- utdeling mm

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.