Foreldrekomite

Komiteen består av minimum 3 medlemmer hvorav en er ansvarlig. Komiteen er ansvarlig for dugnadsoversikten, kveldsmat, kiosk og sosiale arrangement. Fordele oppgavene innad i komiteen. 

Arbeidsoppgaver:

  • kiosk –innkjøp- betalingssystem – bemanning-kasse -veksel
  • Koordinere dugnadsoversikt – få den ut til foreldrekontakter
  • Kveldsmat -Innkjøp-bemanning-
  • Samlinger/sosialt

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.