Lotterikomite

Komiteen består av minimum 3 medlemmer hvorav en er ansvarlig. Komiteen er ansvarlig for gjennomføringen av Gjesdal Idrettslag sitt årlige lotteri som gjelder alle gruppene. Daglig leder er med å koordinerer.

Arbeidsoppgaver:

  • Melde inn til lotteritilsynet 
  • Bestille loddbøker
  • Skaffe premier fra butikker
  • Levere ut loddbøker til alle i klubben via foreldrekontakter for hver enkelt gruppe
  • Gjennomføre trekning 
  • Utlevering av premier
  • Ansvar for å få bøkene tilbake

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.