Rekrutteringskomite

Komiteen består av minimum 3 personer hvorav en er ansvarlig. Komiteen skal planlegge rekrutteringstiltak som:

Arbeidsoppgaver:

  • Rekruteringsdag alle grupper
  • Sosialtiltak
  • Kid Camp Blink
  • Aktiviteter for å skape engasjement

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.