Sportslig utvalg

Komiteen består av trenere for de forskjellige gruppene. Sportslig leder er ansvarlig. Sportslig utvalg rapporterer til daglig leder/styreleder

Arbeidsoppgaver:

  • 3-4 møter i året
  • Representanter fra de forskjellige treningsgruppene
  • Koordinere aktiviteten i laget
  • Evaluere sportsplanene og komme med forslag til endringer

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.