Foreldrekontakt

Foreldrekontakt har ansvar for at sosiale aktiviteter og dugnad blir formidlet ut i treningsgruppene. Dugnadsoversikten må sendes ut til alle foreldre og foreldrekontakten har ansvar for at alle blir satt opp på dugnad utfra oversikten. Dette meldes tilbake til ansvarlig for aktiviteten.

Foreldrekontakt bør være kjent med klubbhåndboken/Aktivitetskalender:

 • Våre verdier
 • Hvordan vi er organisert og vårt aktivitetstilbud
 • Medlemskap, og hvordan dette blir håndtert
 • Forsikringer og lisens
 • Politiattest 
 • Viktigheten av og behovet for frivillig arbeid/dugnad-dugnadsplan
 • Hva tilbyr klubben av kurs/støtte utøvere/trenere mm

Foreldrekontakten sine oppgaver:

 • Få ajourført liste over alle utøvere og foreldre i treningsgruppen av daglig leder/oppmann
 • Organisere dugnad innad i treningsgruppen – fordeling – kjenne til hva dugnadene innebærer
 • Gjøre seg kjent med klubbens sportslige plan
 • Være med på foreldremøte sammen med oppmann
 • Gi informasjon til utøvere/trenere og foresatte
 • Holde seg oppdatert på aktiviteter som arrangeres for treningsgruppen

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.