Oppmann

Oppmann har ansvar for at alt fungerer i de forskjellige treningsgruppene. Det er treneren som har ansvar for det sportslige som treninger/stevner/stafettlag. Gjesdal Idrettslag samarbeider med trenerne og med oppmann om organiseringen av aktivitetene som de enkelte gruppene skal delta på.

Oppmann bør være kjent med klubbhåndboken/Aktivitetskalender:

 • Våre verdier
 • Hvordan vi er organisert og vårt aktivitetstilbud
 • Medlemskap, og hvordan dette blir håndtert
 • Forsikringer og lisens
 • Politiattest 
 • Viktigheten av og behovet for frivillig arbeid/dugnad-dugnadsplan
 • Hva tilbyr klubben av kurs/støtte utøvere/trenere mm

Oppmann sine oppgaver:

 • Ajourføre og sende inn navnelister på utøvere i alle treningsgrupper
 • Gjøre seg kjent med klubbens sportslige plan
 • Arrangere møter for foreldre og utøvere
 • Gå igjennom foreldrevettregler, sportslig plan, idrettens verdier og andre retningslinjer/rutiner i klubben med alle utøvere/foresatte
 • Gå gjennom og holde seg oppdatert i forhold organisering og ansvarsområder for de ulike komiteene i klubben
 • Gi informasjon til spillere/utøvere, trenere og foresatte
 • Holde seg oppdatert på aktiviteter som arrangeres for utøvere, av klubben og andre klubber og organisere gjennomføring/deltagelse
 • Organisere få på plass foreldrekontakt på hver gruppe, som har ansvar for dugnader
 • Administrere påmelding til renn/løp/reiser mm
 • Sikre at alle utøvere har gyldig  lisens fra 13 år 

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.