Trener

Trenerne er ansvarlige for oppfølging av sine respektive tildelte utøvere/grupper/lag. Trenerne rapporterer til sportslig leder. Trenerne samarbeider med Oppmann om organiseringen av aktivitetene som laget og utøveren deltar i.

Trener bør være kjent med klubbhåndboken/Aktivitetskalender:

 • Våre verdier
 • Hvordan vi er organisert og vårt aktivitetstilbud
 • Medlemskap, og hvordan dette blir håndtert
 • Forsikringer og lisens
 • Politiattest 
 • Viktigheten av og behovet for frivillig arbeid/dugnad-dugnadsplan
 • Hva tilbyr klubben av kurs/støtte utøvere/trenere mm

Trener sine oppgaver

 • Sette opp sportslige og sosiale mål for utøverne foran hver sesong i samsvar med klubbens sportslige plan
 • Planlegge trening i samsvar med aktivitetsplan/terminliste og klubbens sportslige plan
 • Lede treningene i samarbeid med eventuelt andre trenere/hjelpetrenere
 • Møte i god tid til trening og konkurranser/kamp
 • Ha dialog og samarbeid med foreldrekontakt/oppmann
 • Lede laget/gruppen/utøverne under kamper, turneringer eller løp
 • Bidra i trenergruppen og møte i trenerforum i regi av klubben
 • Følge gjeldende regelverk
 • Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges Idrettsforbund
 • Sette seg inn i klubbens verdigrunnlag og retningslinjer for utøvere/spillere og trenere
 • Se til at både egen og utøvernes/lagets opptreden er i samsvar med klubbens verdier og retningslinjer
 • Være oppdatert på informasjon fra styret
 • Representere klubben på en god måte

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.