Klubbhus

Klubbhus

Gjesdal Idrettslag eier selv klubbhuset på Gjesdal Idrettspark. Løpebanen og området rundt eies og driftes av kommunen. Det er utarbeidet en samarbeidsavtale med Gjesdal kommune. Klubbhuset ble de to første årene leid ut til Solås Skole, mens det i tiden etterpå er leid ut til Kongstun Kristne skole som benytter lokalene på dagtid da huset står tomt.

Klubbhuset blir brukt til ukentlige treninger av de forskjellige gruppene. Fordeling av treninger gjøres ved oppstart i august og koordineres av daglig leder.

 Når det gjelder møter og utleie så må det bookes via hjemmesiden under utleie.

Utstyrsrom/Garasje

I underetasjen på klubbhuset har klubben alt av utstyr som hekker, blokker, kjegler, redskaper, utstyr til tekniske øvelser mm som trenerne trenger til sin utendørsaktivitet. Her lagres også annet utstyr for hver enkelt gruppe. Det er alles ansvar og holde orden her.

Utlån av klubbhuset

Klubbhuset leies ut til private arrangementer. Du kan leie hele huset eller Storesalen, møterommet og anlegg/løpebane hver for seg.  Tillitsvalgte i Gjesdal Idrettslag får leie til rabatterte priser. Utleie ordnes gjennom daglig leder på mail: dagligleder@gjesdal-il.com  eller via bookingskjema på nettsiden www.gjesdal-il.com

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.