Maler og eksempler

Følgende maler og eksempler finnes på www.klubbhåndboken.no

Maler for klubb

Årshjul med faste oppgaver i klubben

Sjekkliste årsmøter

Innkalling til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Årsberetning til årsmøte

Protokoll fra årsmøte

Innkalling til styremøte

Protokoll fra styremøte

Økonomihåndbok

Kommunikasjonsstrategi for idrettslag

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.