Medisinsk utstyr

Klubbhuset har to medisinbagger som skal inneholde plaster, desinfeksjonsmiddel, saks og bandasjemateriell og Isposer. 

Gjesdalhallen har medisinskrin som inneholder plaster, desinfeksjonsmiddel, saks og bandasjemateriell og Isposer. 

Hjertestarter

Vi har 1 hjertestartere i klubben. Den er plassert på klubbhuset nede i gangen rett innfor døren på ytterveggen. Alle tillitsvalgte oppfordres til å delta på kurs som vi arrangerer 1 gang i året. Men alle kan ta i bruk hjertestarter om nødvendig – info fra hjertestarteren vil bli gitt.

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.