Utmerkelser og æresbevisninger

Æresmedlem Den høyeste æresbevisning som kan tildeles et medlem er å bli utnevnt som æresmedlem.  Det skjer etter vedtak i Hovedstyret.  Grunnlaget for utmerkelsen skal ikke være et bestemt antall år som leder, styremedlem, utvalgsmedlem eller antall mesterskap o.l. som gir grunnlaget for vedkommende sitt kandidatur, men den måten og den aktivitet han/hun har utført sine oppdrag på som skal legges til grunn.  Utenom virke i selve laget, bør det også veie sterkt om vedkommende på en ærefull måte har representert laget utad, enten som aktiv utøver eller i administrative funksjoner.

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.