Medlemskap

Klubben benytter KlubbAdmin, som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere innkreving av kontingenter. Via Min idrett kan medlemmene selv utføre innmelding/utmelding på en enkel måte. Eller du kan gjøre inn og utmelding via skjema på vår hjemmeside: http://www.gjesdal-il.com/?page_id=49

Medlemskontingent 2020

Aktive under 12 år: 300,-
Aktiver 12 år og eldre: 500,-
Familier: 1000,-
Passive/passive familie: 200,-

Ajourhold av medlemsregister

For å holde medlemsregisteret à jour er det gjennom hele året nødvendig å registrere aktive og stryke de som er sluttet. Det er oppmann/foreldrekontakt som har ansvaret for å melde inn endringer til daglig leder. Obligatoriske data er: Navn, Postadresse, Fødselsdato og e-post adresse. I tillegg må alt annet av telefoner og andre e-post adresser registreres da dette vil lette kommunikasjonen.

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.