Startkontingenter – deltakeravgifter

Deltakelse i konkurranser/serie/turneringer krever startkontingent. Som medlem i Gjesdal Idrettslag er det klubben som betaler dette for de aktive. 

Hvilke konkurranser dekkes………………………………

SIDEN ER UNDER OPPDATERING

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.