Til deg som er utøver og foreldre i Gjesdal Idrettslag

Utøver

Utøverne bør være kjent med

  • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
  • aktivitetstilbudet
  • medlemskap
  • dugnad
  • klubbens retningslinjer og forventninger til utøveren

Retningslinjer for utøveren

  • Representere GIL på en god måte både i bekledning og oppførsel
  • Skape et godt treningsmiljø, gjennom positive holdninger og god oppførsel
  • Usportslig oppførsel aksepteres ikke og kan føre til utvisning fra trening og stevner
  • Ta godt vare på klubben sitt utstyr og klubblokalet. Vi holder orden sammen.

Forelder/foresatt

Foreldre bør være kjent med

All aktivitet i klubben gjøres av tillitsvalgte ,komiteer, trenere og oppmenn og her legges det ned en stor frivillig innstas. Respekter og vær en positiv bidragsyter til dette arbeidet og de ansvarsområdene som de enkelte har. 

Sette deg inn i aktivitetene i klubben, aktivitetsplan,  delta på infomøte og vær med å bidra til gode holdninger og aktiviteter.

Du er også viktig for klubben, vi trenger mange som kan bidra inn, enten dette er på dugnader som kioskvakt, funksjonær eller andre aktiviteter som gjør at klubben fortsatt kan gi gode tilbud og holde vår medlemskontingent og egenandeler så lave som mulig. 

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.