Virksomhetsidé

Gjesdal Idrettslag skal nå sin visjon gjennom:

•Inkluderende og bredde i idrettslaget 

•Utvikling av selvfølelse, idrettsglede og prestasjoner 

•Tilby varierende idrettstilbud til barn- og ungdom samt voksne som fremmer god folkehelse 

•Samarbeide med skole og andre kulturelle instanser for også å legge til rette for uorganiserte aktiviteter 

•Samkjørte treningsaktiviteter, felles holdninger og samarbeid på tvers av gruppene 

•Kompetente trenere og støtteapparat 

•Lokal forankring 

•Sunn økonomisk drift

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.