Utholdenhetsgruppe ved WANG Toppidrett

Er dette noe for deg?

Utholdenhetsgruppe ved
WANG Toppidrett:
WANG Toppidrett Stavanger
starter høsten 2014 egen gruppe
for utholdenhetsutøvere.                                                                                               Her samles utøvere fra forskjellige                                                                       idretter, der fellesnevner er utholdenhet.                                         Søknadsfristen er 1. mars.

Sportssjef hos Wang er Ørjan Ravndal fra Ålgård.

For mer info: ter@wang.no                                                                         www.wang.no

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.