Støtteordninger

Hva dekker Gjesdal Idrettslag skigruppa for sesongen 2020/2021

Denne oversikten justeres i klubbens årlige budsjett. Styret begynner sitt arbeid med budsjett for kommende år i november/desember året før. Nytt budsjett vedtas av årsmøtet som avholdes innen utgangen av mars hvert år.

Gjesdal Idrettslag har felles kveldsmat for alle i klubben siste tirsdagen i måneden. Dette er et gratis tilbud for alle. Flott tilbud som er med å pleie fellesskapet og det sosiale i klubben. På juleavslutningen arrangerer vi et lotteri der vi selger lodd for å dekke noen av utgiftene til kveldsmaten.

Påmeldingsavgift på renn

Klubben betaler alle terminfesta skirenn bortsett fra turrenn. Utøveren melder seg selv på via MinIdrett. 

Utgiftsdekning utøvere:

13-14 år: Klubben legger opp til fellestur til Ungdommens Holmenkollrenn som pleier å være i midten på februar. Klubben dekker 2500 kr pr.utøver. Info om opplegg kommer i eget skriv fra oppmann når det nærmer seg.

15-16 år: Utøverne reiser på Hovedlandsrennet som er 26-28 februar. Dette er et fellesopplegg med kretsen. Kretsen har opplegg på hotell/smøring/reiseleder mm. Klubben dekker 2500 kr pr.utøver. Oppmann kommer med info.

Junior: Utøverne som velger å bo hjemme får tilbud om å være med på kretslaget til Agder og Rogaland. Det koster 8000 kr pr. utøver som er med å dekke trenere-klær-samlinger. Klubben betaler denne egenandelen.

Utøvere som går på skigymnas, der de bor på skolen som eks. Hovden, Sirdal, NTG Geilo, NTG Lillehammer får 10000,- i støtte til skole/satsing

Utgiftsdekning renn junior: Norgescup: 2000,-, NM: 2500,-,

Senior: Utøvere som blir tatt ut Veidekke vest får dekket utgiftene med å være med på laget.

Utgiftsdekning renn senior: Norgescup: 2000,-  NM: 2500,-Skandinavisk Cup: 2500,-

Drakter og utstyr 

Friidrett og ski bestiller overtrekks klær og konkurransetøy gjennom Trimtex. Bestilling høst og vår i klubbutikken på nett. Hver enkelt utøver betaler dette selv, men klubben har forhandlet gode priser. Info kommer på www.gjesdal-il.com

Rabatter hos klubbens samarbeidspartnere
-Magneten sport gir deg som medlem rett til 15-20 % rabatt på treningsklær/sko og skiutstyr. På klubbkvelder kan rabatten være opp mot 25% rabatt.

-Frisk Helseklinikk gir 200 i rabatt på første time

Trenerkompensasjon for studenter/skoleelever
Klubben har som intensjon og jobber for at studenter/skoleelever som har en trener/instruktør rolle i klubben skal få litt kompensasjon.

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.