Treningsgrupper rulleski 2021-22

Gruppe 1 fra 1.-5. klasse – 18.00 fra klubbhuset
Odd Terje Sirekrok
Torill Ueland
Henning Wiig
Gunvor Kleppa

Gruppe  2 fra 6.-7. klasse – 18.00 i Melshei eller v/ Klubbhuset
Pål Levang
Gjertrud Malene Sirekrok
Guro Maudal
Eddie Sævland

Gruppe 3 fra 8.-10. klasse – 18.00 i Melshei
Dag Erik Fjeldheim
Halvard Wiig

Junior og Senior – 18.00 i Melshei
Renate Tjetland
Tor Joar Ravndal

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.