Rettledning for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep i Gjesdal IL

Gjesdal IL følger Norges Idrettsforbund sin «Rettledning for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep» som er vedtatt i 2010 og revidert i 2017.

Har du opplevd noe, eller sett noe, kan du kontakte oss via kontaktskjema eller i de instanser som står nevnt i skrivet fra idrettsforbundet.

rettleiar-for-handsaming-av-saker-som-gjeld-seksuell-trakassering-og-overgrep—oppdatert-171204

Idrettsglede i breddeidrett og toppidrett. Det naturlige førstevalg innen idrettene volleyball, ski og friidrett for innbyggerne i Gjesdal kommune.