Årsmøtet

Gjesdal Idrettslag hovedstyret innviterer med dette til Årsmøtet den 23. mars 2020 klokken 20:00 på klubbhuset til Gjesdal IL. Det blir enkel servering i pausen.

Sakspapirer vil presenteres på storskjerm, samt publiseres på disse sidene slik at alle kan laste ned på sitt nettbrett og ta med seg på møtet.

Saker til styret må meldes inn til Hovedstyret innen 9. mars.

Alle kan møte, men kun medlemmer som har betalt medlemskontingent pr 31.12.2019 har stemmerett.